LA CGSP WALLONNE EST SOLIDAIRE DES ACTIONS DE LA VLIG-ACOD

Communiqué de presse de CGSP WALLONNE le 15 septembre 2015

Ce matin, nos camarades de la CGSP flamande ont mené des actions de protestation, ainsi qu’une grève de 6 à 10h des émissions, contre le plan de restructuration qui frappe de plein fouet la VRT, l’entreprise publique chargée du service public de la radio et de la télévision pour la Communauté flamande de Belgique.

La CGSP wallonne salue et soutient ses camarades qui luttent âprement contre des logiques budgétaires d’austérité qui, une fois encore, visent essentiellement les services publics, et tout particulièrement les missions liées à la culture et à l’information.

Le plan de restructuration de la VRT n’est pas sans rappeler le plan Magellan qui en 2002 à profondément modifié le paysage audiovisuel de la RTBF. En effet, derrière la « rationalisation » de l’offre de la VRT, ce sont la disparition de près de 300 emplois, plus de 25 millions d’euros d’économie par an d’ici 2020 et la fermeture des antennes régionales de Courtrai, Hasselt et Anvers qui sont programmés. Ainsi, notamment sur Radio 2, la production radio sera réduite de plus de huit heures !

Ici aussi, sous couvert de « modernisation », de larges pans de services seront privatisés. Outre la crèche, le catering, la surveillance, il s’agirait également de certaines missions importantes en production, montage et décor.

La CGSP wallonne dénonce ces attaques sur un service public essentiel lié à la diffusion de la culture et à l’accès à l’information de qualité, notamment régionale. Alors que tous les contrats de gestion reconnaissent l’importance de la proximité et de la production locale, les mesures d’austérité du gouvernement flamand tendent à priver ses citoyens d’un outil indispensable à la diversité et à la démocratisation de la société.

VRT-vakbonden aanvaarden de afbouw van de openbare omroep niet.

Persbericht van ACOD-, ACV- en VSOA-VRT 8 september 2015

Zoals verwacht is de pers eerder op de hoogte gebracht van de afbouwplannen van de VRT dan de vakbonden en het personeel van de VRT. De vakbonden eisen dat deze voorspelbare lekken stoppen en dat het lid van de raad van bestuur dat heeft gelekt, ontslag neemt of krijgt. Dat ook journalisten daaraan meewerken, getuigt van weinig respect voor het sociale overleg.

De vakbonden wijzen er op dat wat de raad van bestuur volgende maandag 14 september beslist, enkel een onderhandelingsmandaat voor de directie is en dus geen beslissing dat de afbouw kan starten. Na de raad moeten de bestaande overleg- en onderhandelingsorganen geïnformeerd worden, zoals bij elke normale firma die een herstructurering wil uitvoeren. De vakbonden hebben tijdens die procedure alle rechten om alternatieven voor te stellen en plannen te betwisten.

Aangezien de directie zegt dat de informatie in de kranten van vandaag selectief en ook verkeerd is, zullen we onze inhoudelijke commentaar pas geven als we officieel op de hoogte zijn gebracht van de afbouwplannen.

Wat betreft acties zullen we in tegenstelling tot de raad van bestuur eerst het personeel verwittigen en daarna pas vragen van de pers beantwoorden.

Wies Descheemaeker, ACOD, +32 486 78 73 79
Carlos Van Hoeymissen, ACV, +32 497 99 00 78
Lut Gouwy, VSOA, +32 476 50 03 10

Onderhandelingen nieuwe beheersovereenkomst: wie vertegenwoordigt de VRT?

Wies Descheemaeker, 1 september 2015

Het najaar van 2015 staat op de VRT in het teken van een nieuwe beheersovereenkomst. De vorige is weliswaar nog geldig tot 2016, maar door de alomtegenwoordige besparingen van de Vlaamse regering op openbare diensten in het algemeen en cultuur in het bijzonder, wordt er een nieuwe beheersovereenkomst onderhandeld voor de periode 2016-2020. Wat mogen we verwachten?

Een argeloze toeschouwer vermoedt dat er bij het afsluiten van zo’n belangrijke overeenkomst twee onderhandelende partners zijn: de overheid en de VRT. Maar wie vertegenwoordigt die partners?

Minder online?

Bij de overheid ligt dit voor de hand: na hoorzittingen in de mediacommissie – met belanghebbenden en concurrenten – maakten N-VA, CD&V en Open VLD een parlementaire resolutie. Ronkende titels en talrijke domeinen waarop de VRT het beter moet doen, verhullen niet dat de VRT moet inbinden op inhoud, innovatie en personeel.

Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel, deed in de pers onbegrijpelijke uitspraken over het beperken van de online-activiteiten van de VRT, een concept dat haaks staat op de digitale drang die zich overal laat gelden. Het is duidelijk dat de regering rijdt voor de grote mediaconcerns en op die manier zowel de publieke omroep als het media-ecosysteem vernietigt.

Nog minder personeel?

Wie vertegenwoordigt de VRT? De directie bepaalde haar visie op de toekomst in een nota die ze in het parlement verdedigde als “een sterke VRT met een compacte organisatie”. Nog meer externe producties en nog minder personeel zijn voor haar geen taboe. Het is dan ook geen toeval dat het personeel er geen vertrouwen meer in heeft dat het management de waarden van de openbare omroep verdedigt. Dat blijkt uit een onlangs door de directie bestelde enquête.

Geen ‘complete’ VRT?

ACOD Cultuur vecht wél nog voor een grote VRT. Op ons Toekomstcongres werkten we – als personeel, als makers – een visie uit op een maatschappelijk relevante VRT van én voor iedereen, een ‘complete’ en een menselijke VRT. Bovendien willen we op de VRT alles kunnen blijven maken. Deze compleetheid uit handen geven is een knieval voor de commercie.

De beheersovereenkomst maakt deel uit van het sociaal overleg en als vakbond zullen we daar de ‘complete VRT’ blijven verdedigen. Maar er zal meer nodig zijn dan braaf aanschuiven waar men ons verwacht. September en oktober worden cruciale maanden om onze visie te ondersteunen met actie en strijd.

Personeel en vakbonden geloven wel nog in de waarde en waarden van de openbare omroep én zijn klaar om voor de VRT te strijden en – als makers – de VRT te vertegenwoordigen.

Regering kiest kant van grote private spelers en verzwakt de markt

Persbericht van ACOD-VRT 20 juli 2015

Nu ook de Vlaamse regering zijn standpunt heeft bekend gemaakt over de nieuwe Beheersovereenkomst, liggen alle kaarten op tafel. En die zien er niet zo goed uit voor de openbare omroep en zijn 2400 medewerkers. De vakbonden zijn klaar voor een hete herfst.

Uit de hoorzittingen in het Vlaams Parlement en alle voorbereidende studies blijkt het volgende: twee groepen kiezen voor de kleine VRT (Medialaan-Persgroep en Telenet-Mediahuis-De Vijver) en de rest van Vlaanderen en de EBU kiezen voor een sterke VRT.

Besluit van de Vlaamse regering: we volgen die twee grote private spelers (1 Vlaamse en 1 met sterke Amerikaanse aandeelhouders, Telenet is immers een deel van Liberty Global). De regering gaat ervan uit dat door de VRT te verzwakken de private spelers zullen versterken. Een zeer betwistbare logica.

Onder het nieuwe begrip "marktversterkend" wordt de afbraak van de openbare omroep verder gezet. Maar wat betekent dat "marktversterkend"? Op dit ogenblik is de VRT marktversterkend. De VRT is de motor van de markt en maakt volledig deel uit van het Vlaams audiovisueel ecosysteem. Door de hoge kwaliteit van de VRT-programma's worden de commerciële omroepen ook verplicht een bepaald kwaliteitsniveau te halen anders hebben ze geen kijkers en geen inkomsten. De geplande daling van de VRT-inkomsten leidt naar aanbod- en kwaliteitsvermindering, waardoor de spiraal naar beneden ook bij de private omroepen zal volgen.

De VRT bestelt al veel programma's bij de Vlaamse audiovisuele sector, tweede vorm van versterking. Door de besparingen van de voorbije jaren staat in die sector ook het water aan de lippen. Die besparingen worden verder gezet. Zelfs als een groter deel van de VRT-uitzendingen besteld moet worden bij de productiehuizen en facilitaire bedrijven, dan nog is de vraag of een groter van een kleiner totaalbedrag de crisis in de sector zal oplossen en de makers daar nu brood met beleg zullen verdienen. Alle bestellingen van VRT en van de privézenders zullen kleiner en goedkoper worden.

Maar zelfs het basisidee van de twee groten, van de Vlaamse regering en van hun volgers klopt niet. Stel: de VRT heeft minder surfers en kijkers als gevolg van de slechte Beheersovereenkomst. Gaan die echter zeker naar de commerciële zenders en naar de krantenwebsites? Bij de meeste kranten staat de interessantere info achter de betaalmuur, dus zal men zich informeren bij de sociale media. De internationale concurrentie van Netflix en anderen, maar ook van de betaalsites van Telenet staan klaar om de kijkers op te vangen. De extra-centjes zullen niet naar de Medialaan en Vier en Vijf gaan. Iedereen verliest bij dit kruideniersscenario. In plaats van marktversterking leidt dit plan naar marktverzwakking.

Ondertussen zal er op de Reyerslaan afgedankt worden. Bij het management circuleren cijfers van enkele honderden. Althans als we dit onzalige plan niet tegenhouden. Blijkbaar staat er niemand stil bij het feit dat het hier om hardwerkende Vlamingen gaat die op een creatieve en zuinige manier de kost verdienen voor hun gezin. Maar ook ontslaan kost geld, gemeenschapsgeld dat onproductief wordt weggegooid. De vele tientallen miljoenen die al aan VRT-herstructureringskosten zijn besteed de laatste jaren hadden vele mooie programma's en tevreden makers en kijkers kunnen opleveren. Of de winsten bij Medialaan en anderen evenveel gestegen zijn als die herstructureringen hebben gekost is zeer de vraag.

Het najaar zal uitwijzen wie er allemaal mee "onderhandelt" aan die Beheersovereenkomst. De vakbonden zullen in ieder geval de collega's informeren en mobiliseren en beroep doen op alle vrienden van de VRT om duidelijk te maken dat de Vlaamse gemeenschap iets anders is dan Medialaan en Liberty Global.

Minister Gatz, remember TVBrussel.

VRT-vakbonden kiezen voor sociaal overleg, niet voor polemiek

Persbericht, vrijdag 15 mei 2015

De drie vakbonden van de VRT, ACOD, ACV en VSOA, vinden het niet correct dat verschillende onderwerpen van sociaal overleg door de CEO Leo Hellemans eerst in de media worden gebracht. Dit is zelden gezien in het Belgisch sociaal model. Aangezien de VRT-vakbonden zelf voor het sociaal overleg model kiezen, willen ze niet inhoudelijk ingaan op de verschillende dossiers.

Wel zullen de VRT-vakbonden hun bezwaren, bedenkingen en vragen op het komende sociaal overleg stellen. Ze verwachten daar afdoende en duidelijke antwoorden. De VRT-vakbonden werken volop aan hun visie op de positieve toekomst van een sterke en complete VRT en zullen die, ten laatste, op de hoorzitting over de nieuwe beheersovereenkomst van 11 juni in het Vlaams Parlement uiteenzetten.

Brigitte Parisis
Carlos van Hoeymissen
Luk Vandenhoeck

De ACOD heeft geen lessen te trekken van opportunist Bracke

7 mei 2015: Reactie ACOD op interview Siegfried Bracke in Knack en De Standaard

ACOD-voorzitter Chris Reniers neemt met verbazing kennis van de uitspraken van Kamervoorzitter Siegfried Bracke in De Standaard, daags na de publicatie van zijn interview met Knack. Ze verzet zich tegen de interpratie die Bracke geeft aan haar reactie op het bestaan van een zogenaamd 'sociaal passief' bij de VRT. "Normaal gezien zou ik hierrond enkel zijn tussengekomen op de Raad van Bestuur van de VRT, maar gezien de nonsens die Bracke uitkraamt, moet ik wel publiekelijk reageren", zegt Reniers.

Reniers: "Laat mij duidelijk zijn: er bestaat niet zoiets als een 'sociaal passief' of een 'mismatch-lijst'. Werknemers op een dergelijke manier omschrijven, gaat voor mij een stap te ver."

Volgens Reniers is de VRT een hoogtechnologisch en creatief bedrijf dat voortdurend evolueert en nieuwe manieren van werken introduceert. "Het valt dan ook te verwachten dat sommige werknemers het op een bepaald moment moeilijk krijgen om zich aan te passen. Daarom moet de VRT ook inzetten op vorming en opleiding. Dit zou nog intenser moeten gebeuren en niet enkel in publieke bedrijven. Als men mensen langer aan de slag wil houden, moet men ook inzetten op werkbare jobs, op begeleiding en op ondersteuning." Zo bestaat er een 'mobiliteitsprocedure', waarbij momenteel voor 15 werknemers een aangepaste job wordt gezocht omdat ze het moeilijk hebben met de snelle evoluties.

"Ik vind het dan ook onaanvaardbaar om mensen die jaren goed bij de VRT gewerkt hebben en misschien tijdelijk een dipje hebben omwille van hun leeftijd te beschouwen als sociaal passief. Ik blijf nog altijd de mens zien achter de functie en ik ben best trots dat ik mij daarin onderscheid van Bracke."

Reniers meent dat Bracke als oud-journalist beter zou moeten weten dan mensen zomaar woorden in de mond te leggen, zoals hij vandaag in De Standaard doet. "Is hij al vergeten dat je eerst je bronnen grondig moet checken? Ach, het zegt veel over de ingesteldheid van Bracke als VRT-medewerker, die nu tijdelijk op rust is. Hij zou beter moeten weten. De VRT heeft hem alle kansen gegeven, vaak ver boven zijn soortelijk gewicht. Het is dan ook een dubbele schande dat hij zo aan nestbevuiling doet. Bracke draagt de VRT absoluut geen warm hart toe en die negatieve houding dateert al van voor zijn tijd dat hij de overstap naar de politiek maakte."

Opmerkelijk vindt Reniers ook de uithaal van Bracke in Knack naar de vakbonden, die hij van schijnheiligheid beschuldigt. "Hoewel zijn partij voortdurend van leer trekt tegen hoge pensioenen in bepaalde sectoren is hij er zelf niet vies van om van twee pensioenwalletjes te eten. Hij voorziet zichzelf zo een degelijk opvangnet als er één en ander misloopt in z'n carrière. En tegelijk heeft hij er geen probleem mee om aan te sturen op naakte ontslagen bij de VRT voor mensen die ouder zijn dan hij en niet dezelfde carrièrevooruitzichten hebben."

Open brief van de VRT-collega's aan onze opdrachtgevers

9 oktober 2015

Geachte kijker, luisteraar, surfer,

Het gebeurt niet gauw dat wij een boodschap aan u richten. U, dat zijn de zes miljoen Vlamingen, onze opdrachtgevers en financiers. Wij, dat zijn de VRT- programmamakers en medewerkers. Volgens alle onderzoeken doen wij ons werk goed, dat is de relatie die wij met u aangaan. Maar nu is er een probleem, voor u en voor ons.

De nieuwe Vlaamse regering wil snoeien in het budget van de openbare omroep. Door vorige besparingen zijn we nu met 400 collega's minder. Daardoor is de werkdruk flink toegenomen. Wij willen voor iedereen van u een breed, interessant en kwaliteitsvol aanbod realiseren op tv, radio en internet. Dat is ons werk en ons leven. Wij doen dat met hart en ziel en dat willen wij blijven doen. Voor u allemaal. Want ieder van u betaalt mee voor de openbare omroep. Door de voorgestelde besparingen zullen bepaalde essentiële VRT-opdrachten sneuvelen, waardoor wij u minder programma's zullen kunnen aanbieden.

U allemaal bent onze aandeelhouders, u en niemand anders. Wij werken voor u en voor niemand anders. Natuurlijk willen wij met de middelen die we hebben, bekijken wat beter kan. Dat moeten we ook altijd blijven doen. We willen en kunnen dat ook waarmaken. Maar door de nu geplande afbouw kan de VRT alleen maar slechter worden.

Voor 46 euro per jaar (of nog geen 13 cent per dag) en per Vlaming maken wij voor u iedere dag van het jaar een gevarieerd aanbod op radio, tv en internet, waaronder nieuws, sportuitzendingen, kwaliteitsfictie, informatie over cultuur, wetenschap, buitenland, kinderprogramma's zonder reclame en zoveel meer. En we doen dat veel goedkoper dan in alle andere Europese landen.

In Vlaanderen hebben we het geluk dat we goede commerciële omroepen hebben. Mede dankzij de kwaliteit van de VRT-programma's en de hoge waarderingscijfers worden de commerciële mediabedrijven ertoe aangezet ook programma's van hoge kwaliteit te maken. Een sterke VRT is dus goed voor de hele Vlaamse mediamarkt en voor de productiehuizen.

Maar dit is vooral goed voor u, de Vlaamse kijker, want op die manier worden er hier erg veel uitstekende Vlaamse producties gemaakt, door de openbare omroep en door de commerciële stations. Als commerciële omroepen de kans krijgen om evenveel winst te maken met goedkope Amerikaanse programma's omdat er geen uitdagende openbare omroep meer is, zullen ze niet aarzelen om dat te doen. Daarvan bent u als Vlaamse kijker de dupe.

Wordt de openbare omroep afgebouwd, dan zullen meer en meer programma's alleen via betaal-tv worden aangeboden: grote sporttornooien, kwaliteitsreeksen en films uit Vlaanderen en uit het buitenland. Dat zal de Vlaamse kijker en luisteraar meer kosten dan 46 euro per jaar.

Verdere besparingen zullen de goede relatie die wij met u hebben, beschadigen. Wij vragen niet dat u voor ons gaat betogen of verkozenen gaat lastigvallen. Maar een mailtje als steun naar openbriefvrt@gmail.com zal ons veel plezier doen. Als u vragen hebt, mag u die ook via deze weg doorsturen.

Open Brief van de VRT-vakbonden aan de Raad van Bestuur van de VRT.

29 september 2014

Beste collega's, leden van de Raad van Bestuur,

De openbare omroep wordt getroffen door strenge besparingen die we niet verdiend hebben en waar we niet mee akkoord gaan.

Voor weinig geld, 46€ per Vlaming, doet de openbare omroep ruimschoots wat de Vlaamse regering van hem verwacht: we brengen kwaliteit, zetten in op innovatie en jong talent, zorgen voor veel tewerkstelling en geven zuurstof aan andere audiovisuele bedrijven.

Ondanks algemene tevredenheid bij de mediagebruiker, heeft dit alles de Vlaamse regering niet weerhouden om de hakbijl in de dotatie te zetten. De logica van de Vlaamse regering is ver te zoeken, andere vuurtorens van de Vlaamse cultuur en identiteit moeten 2,5% inleveren, VRT 10%.

Samen met andere getroffen instellingen zal het VRT-personeel actie blijven voeren tegen de besparingen. Een hete herfst brengt hopelijk terug wat warmte in dit huis.

Op deze Raad van Bestuur schuiven we als vakbond al een aantal ideeën naar voor.

We benadrukken dat wij het Sociaal Overleg de volle kans geven en vragen om vandaag niet met concrete cijfers naar de pers te gaan.

We pleiten voor het volledige behoud en invulling van het personeelscontingent van 2338 VTE's zoals vastgelegd in de Beheersovereenkomst en bevestigd in het overleg met de directie in juni en juli 2014. We vinden alle uitspraken over mogelijke personeelsverminderingen ongepast.

Van in het begin van de lopende Beheersovereenkomst hebben we gesteld dat dit contingent te klein is om de opdracht te vervullen. Als na acties en overleg de opdracht toch nog samen met de dotatie gaat krimpen, kan dit contingent voldoende zijn.

Het kabinet Gatz heeft bevestigd dat de VRT autonoom kan beslissen hoe hij omgaat met de verminderde dotatie. Het is niet omdat de VRT 40% personeelskosten heeft, dat elke besparing onvermijdelijk voor 40% op de personeelskost afgeschoven moet worden.

Nu de Vlaamse overheid wil besparen bij de openbare diensten, de cultuursector en het verenigingsleven, de zorg en de gezinnen, is dat onder andere om 500 miljoen euro zuurstof te geven aan de bedrijven. In ruil daarvoor vraagt zij tot op heden geen garanties.

Per jaar geeft de VRT voor 70 miljoen euro zuurstof aan productiehuizen en facilitaire leveranciers. In plaats van de vooropgestelde 25% bedraagt dit al 37% van het TV-productiebudget. Die bedrijven zorgen dan voor tewerkstelling en kwalitatieve producten die via de openbare omroep als tastbaar gegeven aan de samenleving worden aangeboden. Als de Vlaamse regering de inspanningen van de VRT in de private audiovisuele sector niet naar waarde schat, is ons voorstel die voor een belangrijk bedrag te laten afnemen.

Er wordt een verkeerde berekeningswijze gehanteerd voor interne productie. Interne medewerkers en middelen worden daardoor niet ingezet op taken waarvoor men nu privébedrijven inhuurt.

De opgebouwde reserves kunnen zo nodig gebruikt worden om de besparingen beter te spreiden in de tijd.

De genomen maatregelen bij vorige besparingsrondes hebben de werkdruk buitenmate doen toenemen. Met minder mensen bleef het aanbod gelijk. Herhaling hiervan is uit den boze, integendeel. De werkgroep Arbeidsbeleving werkt aan een advies dat de bedrijfscultuur van de VRT terug op het juiste spoor zal zetten. We vragen dan ook dat directie en raad zich achter dat advies scharen en het laten toepassen zodat de arbeidsvreugde en betrokkenheid van de werknemers toenemen. Gelukkige werknemers presteren beter en dragen bij tot het Bruto Nationaal Geluk.

Wie komt werken bij de openbare omroep wil zijn talenten ten dienste stellen van de samenleving. Toch zijn er in de loop der jaren praktijken ontstaan die op een openbare dienst niet thuishoren, zoals bonussen voor de managers. De voorstellen die we in de bijlage doen willen we in het overleg bespreken, in de eerste plaats om de contractuele lonen te kunnen aanpassen, die voor velen tot 20% onder de markt liggen. Na die operatie kan de opbrengst gebruikt worden om de tekorten op te vangen.

Zoals jullie zien hebben we vanuit de vakbonden een ganse reeks constructieve voorstellen geformuleerd die ons in deze moeilijke tijden vooruit helpen. We zullen die met de directie bespreken en lichten ze graag toe aan geïnteresseerde leden van de Raad.